14 maja 2019 r. (wtorek)

godz. 17.00-18.30

Poznań Design Talks. Prześwietlenie. Rozmowy o roli światła w projektowaniu współczesnych miast.

Miejsce: Słodowania +1, Stary Browar, ul. Półwiejska 42

Uczestnicy: Filip Kowalik (Miasto 2077), Małgorzata Kuciewicz, Simone De Ilacoby (Centrala)

Moderator: Jakub Głaz

 

Prześwietlenie

Nie tylko smog i hałas, ale także światło coraz silniej przeszkadza polskim miastom. Latarnie, iluminacje, reklamy świetlne zanieczyszczają zresztą nie tylko miejską przestrzeń, ale też nocne niebo, co od dawna znane jest na świecie pod nazwą light pollution. Im bardziej rozwinięty kraj lub region, tym większy problem. Nadmiar światła w nocy źle wpływa na zwierzęta, rośliny oraz samopoczucie i rytm dobowy ludzi. Palące problemy to zbyt intensywne oświetlenie, rozproszenie światła, jego niewłaściwa barwa i marnowanie energii.

Współczesne technologie i odpowiednie projekty sprzętu oświetleniowego mogą jednak odmienić sytuację. Trzeba tak gospodarować światłem, by trafiało tylko tam, gdzie trzeba, wtedy kiedy jest to konieczne oraz – w odpowiedniej ilości.

Sposobów jest mnóstwo. Będą one tematem dyskusji pod hasłem „Prześwietlenie”, podczas której zapytamy między innymi o to ile światła naprawdę potrzebuje miasto, jak oświetlać przestrzeń efektywnie i efektownie oraz jakie światło najlepiej wpływa na nasze samopoczucie. Krótko mówiąc: czy pod latarnią może być jednak nieco ciemniej?

_____________________________________________________________________________________________________

ENGLISH VERSION

Poznań Design Talks. Overexposure. Talks about the role of light in the design of contemporary cities.

Not only smog and noise, but also light is increasingly disturbing Polish cities. Street lighting, illuminations and light advertisements pollute not only the urban space, but also the night sky; this has been known in the world for a long time as light pollution. The more developed the country or region, the bigger the problem. Excess light at night badly affects animals, plants and the well-being and circadian rhythm of people. Burning problems include too intense lighting, dispersion of light, its wrong colour and waste of energy.
However, modern technology and the right design of lighting equipment can make a difference. Lighting must be managed in such a way that it is only used where it is needed, when it is necessary and in appropriate quantity. There are many ways of doing this. They will be the subject of a discussion under the motto „Overexposure”, during which we will ask, among others, how much light the city really needs, how to illuminate the space effectively and efficiently and what light is conducive to our well-being. In short: can it be a little darker under a lamppost?


Bez kategorii Poznań design talks

14 maja 17.00-18.30

Poznań Design Talks. Prześwietlenie. Rozmowy o roli światła w projektowaniu współczesnych miast.