24H BRL/POZ
Przedmiotowość

18 – 19 maja 2019 r.

18.00 — 1.00 (18 maja 2019 r.NOC MUZEÓW)
14.00 — 18.00 (19 maja 2019 r.)

Miejsce: Pasaż 47,  Św. Marcin 47, Poznań

24H to efemeryczny projekt artystyczny, wymyślony przez mieszkającą w Berlinie kuratorkę Paulinę Olszewską i realizowany przez Krupa Gallery z Wrocławia, której celem jest tworzenie szeroko zakrojonych projektów artystycznych, promocja i wsparcie młodej sztuki jak również działania z obszaru edukacji artystycznej. Projekt 24H opiera się na krótkim, bo tylko dwudniowym działaniu zarażającym sztuką nietypowe dla niej przestrzenie: puste mieszkania, budynki czy miejsca w procesie transformacji.

Po Warszawie, Wrocławiu, Norymberdze, Gdańsku i Lublinie projekt 24H zawita do Poznania i zainfekuje swoim działaniem Pasaż 47 ulokowany przy ul. Św. Marcin 47. Hasło kolejnej edycji 24H – Przedmiotowość nawiązuje do Poznań Design Festival, któremu to wystawa będzie towarzyszyć. Do udziału zostaną zaproszeni berlińscy i poznańscy artyści, którzy w swoich pracach oraz działaniach poruszają się na granicy między sztukami wizualnymi a użytkowymi, łączą je ze sobą albo poddając ciągłemu eksperymentowi.

24H BRL/POZ
Przedmiotowość

Koncepcja: Paulina Olszewska
Organizator: Krupa Gallery, Wrocław
Partner: Goethe Institut e.V.

zdjęcia z wcześniejszych edycji projektu 24H, dzięki uprzejmości Krupa Gallery, Wrocław.


Wystawy

18 maja 18.00-1.00

24H BRL/POZ Przedmiotowość