13 maja 2019 r. 

WYKŁAD. Akademia Miejskich Astronautów i poszukiwanie Ciemnego Miasta. Monnik – Studio for futures & fiction. Edwin Gardner, Christiaan Fruneaux. Amsterdam.

godz. 18.30–19.00

miejsce: Słodownia +1, Stary Browar

 

O Monnik:

Monnik to amsterdamskie studio przyszłości i fikcji. Monnik wspiera różnego rodzaju instytucje w określeniu, zrozumieniu i radzeniu sobie z wyzwaniami przyszłości. Pomagają twórcom opowieści i innowatorom budować świat naszego jutra i tworzą wiarygodne wizje lepszej przyszłości. Monnik to pomysł Edwina Gardnera i Christiaana Fruneaux; założyli oni studio w 2012 roku w pełni świadomi, że światu konieczna jest holistyczna wizja zrównoważonego i zintegrowanego społeczeństwa. W 2018 r. razem z autorką i artystką teatralną Marjolijn van Heemstra, Gadner i Fruneaux założyli Akademię Miejskich Astronautów.

Akademia Miejskich Astronautów:
Akademia Miejskich Astronautów bada, w jaki sposób mieszkańcy Ziemi mogą przysposobić się do turystyki kosmicznej – przyglądając się z perspektywy gwiazd wyzwaniom, które dotykają naszą planetę. Będąc bowiem znękanymi mieszkańcami przestrzeni miejskiej, jesteśmy także astronautami, orbitującymi w kompletnej ciemności wokół gwiazdy. Inspiracją dla działań Akademii jest „kosmiczna euforia” – efekt oglądania Ziemi z przestrzeni kosmicznej (z angielska: overview effect
<https://stadsastronaut.nl/The-Overview-Effect>). Przyglądając się z perspektywy niezmierzonej, czarnej pustki naszej bezbronnej, żyjącej planecie, astronauci zdają sobie sprawę z łączącej ich z Ziemią nierozerwalnej więzi.

Pytania, na które odpowiedzi szuka Akademia, są następujące: Jak możemy, żyjąc w nowoczesnej przestrzeni miejskiej, przywrócić w nasze pole widzenia naturę i kosmos? Jak możemy opuścić nasze miejskie „łono” i uświadomić sobie, że jesteśmy również pasażerami na statku kosmicznym Ziemia?

Podręcznik Ciemnego Miasta

Jednym z działań Akademii jest projekt w zakresie designu, dotyczący tego, jak można przywrócić galaktykę nocnemu niebu nad miastem. Zajmujemy się tą kwestią wspólnie z urbanistami, projektantami oświetlenia, architektami i ekologami. Podczas wykładu podzielimy się z publicznością wstępnymi
ustaleniami wynikającymi z naszych badań.

_____________________________________________________________________

ENGLISH VERSION

The LECTURE. The Academy for Urban Astronauts and The Search or a Dark City.

About Monnik:
Monnik is a studio for futures and fiction based in Amsterdam. Monnik helps organizations identify, understand and navigate the forces that shape tomorrow’s society. They assists storytellers and innovators with speculative worldbuilding and they create plausible imaginations of a better future. Monnik is the brain-child of Edwin Gardner and Christiaan Fruneaux. They founded Monnik in 2012 because they felt (and still feel) that the world is in desperate need of a holistic imagination of a sustainable and inclusive society. Together with writer and theatermaker Marjolijn van Heemstra they founded the Academy for Urban Astronauts in 2018.

About Academy for Urban Astronauts:
The Academy for Urban Astronauts investigates how earthlings may learn to live as space travellers – with a view of the stars and insight into the vulnerability of our own planet. Because, besides being harried city dwellers, we are also astronauts, circling a star in the vast darkness. The academy is inspired by the overview effect that astronauts experience when they see the Earth from space. For astronauts, the view of our vulnerable living planet in the immense black emptiness coincides with the realisation that they are inseparably bound to this place in a fundamental way. A question that concerns the academy is: How can we, living in the modern urban condition, bring nature and the cosmos back into view? How can we emerge from our urban womb and realise that we are also passengers on spaceship Earth. Manual for The Dark City. One of the projects the academy is a design research project concerned with the question: „how we can bring back the galaxy to the urban nights’ sky”. We investigate this question with urbanists, light designers, architects, and ecologists. During the lecture we’ll present some preliminary findings.


Wykłady

13 maja 18.30-19.00

WYKŁAD. Akademia Miejskich Astronautów i poszukiwanie Ciemnego Miasta. Monnik – Studio for futures & fiction.