Cinema Design. Atmosfera by Short Waves Festival

15 maja 2019 r, godz. 19.30

miejsce: Słodownia +1

Na zaproszenie Poznań Design Festiwal selekcjonerki Short Waves Festival przygotowały specjalny zestaw filmów krótkometrażowych z całego świata, który w swobodny sposób będzie odnosił się do tegorocznego idiomu atmosfera. Krótki metraż to medium, który najszybciej reaguje na zmiany otaczającego nas świata, a filmowcy coraz świadomiej zabierają głos w sprawach takich jak migracje, ekologia, dobro wspólne, czy napięcia na linii człowiek vs. natura. Selekcja, w której dominują filmy eksperymentalne, skupia się także na współczesnych, różnorodnych sposobach patrzenia na świat: za pomocą zmysłu wzroku, technologii, czy specjalnego oprogramowania. W zestawie znajdą się krótkie animacje, fabuły i filmy dokumentalne, z których większość będzie pokazywana w Polsce premierowo. Więcej informacji: www.shortwaves.pl

Kuratorka: Emilia Mazik

Program filmowy:

1. Dark Waves, reż. Ismaël Joffroy Chandoutis, dokument / eksperyment, Francja 2017, 21’

Jesteśmy otoczeni falami elektromagnetycznymi nadciągającymi z każdej strony. Trzy osoby opowiadają o swoich problemach zdrowotnych związanych z tym zjawiskiem.

Dark Waves, reż. Ismaël Joffroy Chandoutis, dokument / eksperyment, Francja 2017, 21’

2. The Migrating Image, reż. Stefan Kruse, dokument / eksperyment, Dania 2017, 28’

Co się stanie, jeśli przyjrzymy się tak zwanemu “kryzysowi uchodźczemu” z innej perspektywy – nagrań wojskowych, fotografii wykonanych przy użyciu dronów, kamery 360° czy obrazów satelitarnych? Co jeśli zobaczymy obrazy, których nigdy nie widzieliśmy, lub ponownie spojrzymy te, których nigdy nie dostrzegaliśmy – i zastanowimy się jak powstały i do kogo są skierowane? “The Migrating Image” podąża za wizualnym przepływem uchodźców w trakcie ich przeprawy do Europy. Film powstał w oparciu o zdjęcia uchodźców oraz zwraca kamerę ku nam – którzy obrazy wytwarzają i ostatecznie – także konsumują.

The Migrating Image, reż. Stefan Kruse, dokument / eksperyment, Dania 2017, 28’

3. Déploiements, reż. Stéphanie Lagarde, eksperyment, Holandia/ Francja 2018, 16’

Déploiements ukazuje systemy wdrażania kontroli przez państwo. Film stawia pytanie, w jaki sposób rząd zajmuje teren, zarówno powietrzny, jak i naziemny, tak pod względem fizycznym, jak i symbolicznym.

Déploiements, reż. Stéphanie Lagarde, eksperyment, Holandia/ Francja 2018, 16’

4. The Forest, reż. Lia Tsalta, fabuła, Grecja 2018, 17’

Grupa ludzi w dystopijnej przyszłości jest oprowadzana po ostatnim istniejącym lesie. Rośliny? A cóż to takiego było?

The Forest, reż. Lia Tsalta, fabuła, Grecja 2018, 17’

5. The Flood is Coming, reż. Gabriel Böhmer, animacja, UK/Szwajcaria 2018, 9’

Leśny pustelnik przygotowuje się na nadejście powodzi, ale ciągle jest rozpraszany przez hałaśliwego sąsiada – który okazuje się być jego lewym okiem. “The Flood is coming” eksploruje narastający niepokój związany ze stanem natury i naszym miejscem w niej.

The Flood is Coming, reż. Gabriel Böhmer, animacja, UK/Szwajcaria 2018, 9’

 

 


ENG

Cinema Design. Short-length screening held with Short Waves Festival.

15th of May 2019 r,

7.30-9pm

Venue: Słodownia +1

At the invitation of the Poznań Design Festival, the Short Waves Festival selection specialists will prepare a special set of short films from around the world that will refer to this year’s idiom – the air element in a free manner. A short film is a medium that reacts the most quickly to the changes of the world around us, and filmmakers are becoming more and more conscious about matters such as ecology, common good, or tensions on the lines of man vs. nature. The program will include short animations, feature films and documentaries.

More information: www.shortwaves.pl curator: Emilia Mazik

 

1. Dark Waves, reż. Ismaël Joffroy Chandoutis, dokument / eksperyment, Francja 2017, 21’

We are surrounded by electromagnetic waves from all directions. Three people whose health suffers from this problem discuss it.

2. The Migrating Image, reż. Stefan Kruse, dokument / eksperyment, Dania 2017, 28’

What happens if we examine what we call the “refugee crisis” from a different angle: military recordings, drone photographs, a 360° camera or satellite photographs? What if we look for images we have never seen – or revisit those we have seen but never noticed – and start wondering how they came about and who they are intended for? The Migrating Image follows the pictorial flow of refugees on their journey to and up through Europe. The film is based on photos of refugees and turns the camera back on us – as we created them and ultimately consume them.

3. Déploiements, reż. Stéphanie Lagarde, eksperyment, Holandia/ Francja 2018, 16’

Déploiements shows how a state may perform systems of control. The film questions how states occupy terrain, both in air and on ground, both physically and symbolically.

4. The Forest, reż. Lia Tsalta, fabuła, Grecja 2018, 17’

A group of people in a dystopian future is led through the last forest in existence. Plants? What were they again?

 5. The Flood is Coming, reż. Gabriel Böhmer, animacja, UK/Szwajcaria 2018, 9’

A forest hermit tries to prepare for a flood, but he becomes distracted by his noisy neighbour – who happens to be the hermit’s left eye. The Flood is Coming explores the growing anxiety about the state of nature, and our place in it.


Cinema Design Laba design

15 maja 19.30-21.00

Cinema Design. Atmosfera by Short Waves Festival