16 maja 2019r.

Cinema Design. Pokaz filmu:  Climate Warriors.
Spotkanie z reżyserem filmu oraz rozmową o zmianach klimatu.

Współorganizator: Fundacja Cinema for Peace

godz. 19.00 – 21.00
miejsce: Multikino, Stary Browar, sala nr 8

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy: poznandesignfestiwal

Dokument skupia się na ukazaniu jednego kluczowego zjawiska: przemiany energii. Przedstawia ludzi z różnych środowisk, którzy wykazują opór wobec niekorzystnych i destrukcyjnych skutków zmian klimatu na naszej planecie. Ci “wojownicy klimatu” są świadomi tego, że potrzebujemy szybkiej  transformacji, aby ocalić środowisko i zachować równowagę praw człowieka na rzecz pokoju. Głośno opierają się lobbystom i nieludzkim realiom społecznym. Amerykańscy i niemieccy aktywiści z pasją dążą do tego samego celu: ratowania naszego świata, utrzymywania pokoju i tworzenia przyjaznej przyszłości dla wszystkich. Climate Warriors / 2018, 1h 26 min

Po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserem filmu oraz rozmowa z udziałem Michała Czepkiewicza i Moniki Sadowskiej.

Reżyser filmu:
CARL-A. FECHNER Carl jest aktywistą zmiany energii. Przez ponad dekadę był żołnierzem, zanim został wojownikiem w sprawach pokoju i ochrony środowiska. Zmiana jest tematem jego życia: od 25 lat jego firma Fechner MEDIA promuje przykłady zrównoważonego życia i zdobyła wiele międzynarodowych nagród.

Uczestnicy:

Monika Sadkowska – absolwentka kulturoznawstwa, aktorka, wokalistka, producentka wydarzeń kulturalnych. Związana z Instytutem Teatralnym im.
Zbigniewa Raszewskiego, Muzeum Polin i wieloma organizacjami pozarządowymi. Przez ostatnie dwa lata działa na rzecz spowolnienia zmian klimatycznych. Współpracuje z Fundacją „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” i współtworzy Obóz Klimatyczny w Polsce.

dr Michał Czepkiewicz – geograf, działacz miejski, zaangażowany w ochronę planety. Obecnie pracuje naukowo na Uniwersytecie Islandzkim, gdzie zajmuje się związkami pomiędzy środowiskami miejskimi, stylami życia mieszkańców, transportem miejskim, śladem węglowym a dobrostanem mieszkańców miast. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, związany wcześniej także z uniwersytetami w Aalto (Finlandia) i San Diego USA).

About Cinema for Peace: since after 9/11 the non-profit organization Cinema for Peace has been aiming to influence through films the perception and resolution of global social, political and humanitarian challenges of our time. In recent years, Cinema for Peace has supported a number of  important causes with help of artists like Charlize Theron, Angelina Jolie, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Nicole Kidman and personalities such as the Dalai Lama, Muhammad Ali, Bill and Hillary Clinton, Mikhail Gorbachev and the former Honorary Patron Nelson Mandela.

https://www.youtube.com/watch?v=uyFsMuLqs0Q

—————————————————————————————————————————-

16th of May 2019r.

Cinema Design.  Pokaz filmu:  Climate Warriors.
7pm Multikino, Stary Browar, sala nr 8
CLIMATE WARRIORS screening.

Director Carl Fechner focuses on one key factor: the energy transition. The film presents people from diverse backgrounds who show resistance against the adverse and devastating effects of climate change on our planet. Those climate warriors are strongly aware that we need a fast transition in order to save the environment and keep the human rights in balance in favor of peace. They raise their voices for resistance to lobbyists and inhuman social realities. Our American and German climate warriors do all passionately drive towards the same aim: saving our world, keeping peace and creating a livable future for everyone.
Climate Warriors / 2018, 1h 26 min

The Q&A session is scheduled after the screening.

CARL-A. FECHNER Carl is an energy change activist. For more than a decade he had been a soldier before becoming a warrior for peace and environmental issues. Change is the topic of his life: For 25 years, his company fechnerMEDIA has been promoting examples of sustainable living and has won numerous international awards.


Cinema Design

16 maja 19.00-21.00

Cinema Design. Climate Warriors