18 maja 2019 r. (NOC MUZEÓW)

Cinema Design. Pokaz wybranych filmów Wydziału Animacji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

godz. 18.00–20.00 

miejsce:  Słodownia +1, Stary Browar

 

Lista autorów / filmów:

Szymon Kabała RESTET
Robert Proch VIRUS
Kamil Helbin ZASYPIANIE
Agnieszka Waszczeniuk ŚLADY ULOTNE
Robert Proch FUGU
Aleksandra Szmida AKWARIUM
Marta Wiktorowicz PARADISE MALL
Maria Kulpa SKLEP Z RYBAMI
Michał Zwieruho JAWA
Paweł Prewencki PLAŻA
Paweł Prewencki BIRD’S SONG
Robert Proch GALERIA

Kurator: Maciej Ćwiek

Reżyser, grafik, animator, scenarzysta, producent filmowy. Absolwent Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu w 1984 r. Od 2014 r. dziekan Wydziału Animacji UAP.

O Wydziale Animacji:

W 2019 roku rozpocznie się 40. rok akademicki animacji na poznańskiej uczelni. Jubileusz ten przypada w 100 lecie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Historię animacji w poznańskiej uczelni rozpoczęła działalność pedagogiczna prof. Kazimierza Urbańskiego, jednego z czołowych twórców „polskiej szkoły animacji”. Doświadczenia czterdziestu lat nauczania doprowadziły do powstania wszechstronnego programu kształcenia studentów kierunku animacja, a wieloletnie działania pedagogów uwieńczone zostały powołaniem do życia w 2014 roku jedynego w kraju Wydziału Animacji. Obecnie kadrę profesorską tworzą: Hieronim Neumann, Jacek Adamczak, Maciej Ćwiek oraz Piotr Muszalski, którzy wspomagają kolejne pokolenie młodych pedagogów wprowadzających studentów we współczesne środki wyrazu: Miłosza Margańskiego, Andrzeja Gosienieckiego, Maję Wolną, Katarzynę Dreszer, Pawła Prewenckiego i Paulinę Wyrt.

Retrospektywa etiud i filmów dyplomowych studentów, pokazuje wszechstronność plastyczną oraz różnorodność postaw młodych filmowców charakteryzującą poznańską szkołę animacji.


Cinema Design

18 maja 18.00-20.00

Cinema Design. Pokaz wybranych filmów Wydziału Animacji