KIDS DESIGN. Szmery. Warsztaty dla dzieci w wieku 5-7 lat

13 maja 2019 r. (poniedziałek)

godz. 9.30 – 11.00

miejsce: Plac przy Leoparku, Poziom 0, Stary Browar.

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy na: mlodyuniart@gmail.com 

 

PARTNEREM CYKLU KIDS DESIGN JEST FIRMA AQUANET S.A

 

Zapach.
Dotyk.
Słuch.
Wzrok.
Smak.

Czy powietrze, którego ruch odczuwamy zmysłem dotyku, dociera do nas przez zmysł słuchu, przenosi zapach, odbierany przez zmysł powonienia, dodatkowo mogłoby mieć jakiś smak? Podczas warsztatów twórczych poszukamy dróg do interpretacji zagadnienia tematów związanych z powietrzem i jego poznaniem poprzez różne zmysły. Tworząc realizacje artystyczne uczestnicy skupią się głównie na procesie twórczym oraz innowacyjnym podejściu do rozwiązania problemu. Podczas warsztatów poruszana są także zagadnienia związane z ekologią, chociażby poprzez dobór materiałów recyklingowych oraz biodegradowalnych.

Prowadzący:
Natalia Kołacz: pedagog sztuki, absolwentka Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, wyróżniana stypendiami artystycznymi i zagranicznymi. Prowadzi warsztaty twórcze dla małych i większych, a także bierze udział w organizacji wydarzeń kulturalnych i festiwali. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i projektowaniem graficznym.

Karolina Janikowska: absolwentka Edukacji Artystycznej i Intermediów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (2014) oraz Pedagogiki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2017). Prowadzi warsztaty twórcze dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pracuje również w Kórnickim Ośrodku Kultury jako prowadząca Pracownię Tkaniny artystycznej. Wyróżniona stypendium artystycznym Miasta Poznania w dziedzinie Edukacji artystycznej.

Joanna Grochulska: absolwentka Edukacji Artystycznej (2014) na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Trzykrotnie wyróżniona Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Lubi pracować z ludźmi – małymi, średnimi i dużymi. Kocha przedmioty z duszą, ładne wnętrza oraz Skandynawię.

Zuzanna Bartczak: absolwentka Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, laureatka nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Aktywnie działa w dziedzinie grafiki, rysunku i warsztatów twórczych. W swoich pracach przetwarza codzienność, łącząc przeszłość ze zmyśloną teraźniejszością.

___________________________________________________________________________________________________

ENGLISH VERSION

KIDS DESIGN

Scent.
Touch.
Hearing.
Sight.
Taste.

Does the air, the movement of which is felt by the sense of touch, reach us through the sense of hearing, carries a scent perceived by the sense of smell, and could also have some taste? During the creative workshops we will look for ways to interpret issues related to air and how to recognise it through our different senses. While creating art projects, the participants will focus mainly on the creative process and innovative approach to solving the problem. During the workshops, issues related to ecology are also discussed, for example, through the selection of recyclable and biodegradable materials.

 

 

 


Kids design

13 maja 9.30 -11.00

KIDS DESIGN. Szmery. Warsztaty dla dzieci w wieku 5-7 lat