Wystawa:

MOOV. Instalacja interaktywna. Światłosfera 1.0 

Wernisaż: 10 maja 2019 r.

Miejsce: Stary Browar, Galeria na Dziedzińcu, Poziom +1

 

Światłosfera 1.0

Światło to życie! Światło ma ogromny wpływ na nasze życie. Nie możemy istnieć bez niego. Ma wpływ na nasz nastrój. Jednak czy nasz nastrój może wpływać na światło? My wyczuwamy światło, ale czy światło wyczuwa nas? Światłosfera jest interaktywną, doświadczalną instalacją świetlną inspirowaną sztuką Rafaela Lozano – Hemmera. Odwiedzający pomieszczenie może zanurzyć się i wejść w interakcję ze światłem otoczenia. Za pomocą dotyku, widz może zmienić kolor i natężenie światła otoczenia. 1.0 oznacza, że w przyszłej wersji instalacji odwiedzający będą mogli wejść z nią w interakcję za pomocą czujników zmiennych takich jak tętno, ułożenie ciała czy nastrój.

Talenty:

Twórca scenografii: Karolina Mikołajczuk

Kreatywny programista: Szymon Żebiałowicz

Tech Lead: Sven Kubacki

Producent wykonawczy: Piotr Majewski

____________________________________________________________________

ENGLISH VERSION

THE LIGHTSPHERE 1.0 by MOOV
Światłosfera 1.0

Light is life! Light has a huge impact on our lives. We cannot exist without it, it affects our mood, but can our mood affect the light? We sense the light, but can the light sense us? The Lightsfere is an interactive experiential light installation inspired by the art of Rafael Lozano-Hemmer. In the temporary immerse room the visitor could interact with ambient light. Using touch, they can alter the color and intensity of the surrounding aura of light. 1.0 means that in the future version of the installation, the visitors will interact with it thorough sensors of variables such as the heart rate, body alignment, and mood.

Talents:
Set designer: Karolina Mikołajczuk
Creative coder: Szymon Żebiałowicz
Tech Lead: Sven Kubacki
Executive producer: Piotr Majewski

 


Wystawy

11-16 maja 12.00-20.00

MOOV. Instalacja interaktywna. Światłosfera 1.0