Otwarta pracownia graficzna – bezpłatne warsztaty sitodruku.

18 maja 2019 r., godz. 16.00–18.00

Plac w sąsiedztwie Galerii na Dziedzińcu, Stary Browar

Prowadzenie: Maria Łukomska, Grzegorz Myćka

Partnerem warsztatów jest Firma Hedpes

 

Otwarta pracownia graficzna – bezpłatne warsztaty sitodruku.

Będzie to kolejna edycja otwartej pracowni graficznej. W dniach 11 i 18 maja podczas otwartych warsztatów będzie można poznać technikę sitodruku i samodzielnie wydrukować jedną z przygotowanych przez prowadzących grafik na dowolnie wybranym materiale. Drukować można niemal na wszystkim – bawełnianych torbach, koszulkach, bluzach – wystarczy przynieść ze sobą wybrany podkład. Można przyjść o dowolnej porze w wyznaczonych godzinach.

Wstęp wolny! Zapraszamy – pracownia będzie otwarta dla każdego, w w/w godzinach.

Maria Łukomska: doktorantka na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Zajmuje się grafiką projektową i warsztatową, głównie sitodrukiem. Brała udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych, m.in. w Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, 6 Międzynarodowym Biennale Sztuk Graficznych w Splicie w Chorwacji, 5 Międzynarodowej Wystawie Grafiki FootPrint w Norwalk w USA. Prowadziła warsztaty z sitodruku w Polsce i Belgii.

Grzegorz Myćka: doktorant na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Zajmuje się grafiką warsztatową i projektową, ilustracją oraz krótkimi formami animowanymi. Laureat międzynarodowych i krajowych konkursów m.in. Złoty Medal na Międzynarodowej Wystawie „Satyrykon” w Legnicy czy Nagroda Specjalna w Międzynarodowym Konkursie na Rysunek Satyryczny „Muzeum” w Zielonej Górze. Uczestnik wielu międzynarodowych wystaw m. in. Biennale del Cartel w Bolivii, Taiwan International Graphic Design Award, Trnava Poster Triennale. Laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012 roku. Współtworzy grupę artystyczno-projektową BiG POSTER.

_____________________________________________________________________________________________

ENGLISH VERSION

Open graphic studio – free screen printing workshops.
This will be the next edition of the open design studio. On 11th and 18th May, during open workshops, it will be possible to learn the screen printing technique and print one of the screen prints prepared by the graphic designers on any chosen material. You can print on almost anything – cotton bags, T-shirts, sweatshirts – all you need to do is bring the chosen ground with you. You can come at any time in the assigned timeframe.

Admission free! Everybody welcome – the workshop will be open for all in the allocated time.

Maria Łukomska: a doctoral candidate at the Faculty of Graphic Arts and Visual Communication at the University of Arts in Poznań. She deals with design and workshop graphics, mainly screen printing. She has participated in many national and international exhibitions, including the Polish Graphic Art Triennial in Katowice, the 6th International Graphic Art Biennale in Split, Croatia, and the 5th FootPrint International Graphic Exhibition in Norwalk, USA. She has conducted screen printing workshops in Poland and Belgium.

Grzegorz Myćka: a doctoral candidate at the Faculty of Graphic Arts and Visual Communication at the University of Arts in Poznań. Active in printmaking and design graphics, illustration and short animated forms. Winner of international and national competitions, including the Gold
Medal at the International Exhibition „Satiricon” in Legnica and of the Special Prize in the International Competition for Satirical Drawing „Museum” in Zielona Góra. Participant of many international exhibitions, including the Biennale del Cartel in Bolivia, Taiwan International Graphic Design Award, and Trnava Poster Triennale. Winner of the 2012 Minister of Culture and National Heritage Award. Co-founded the BiG POSTER artistic and design group.

 

 


Warsztaty

18 maja 16.00-18.00

Otwarta pracownia graficzna – bezpłatne warsztaty sitodruku.