13 maja 2019 r

Poznań Design Talks. Powietrzna wspólnota – jak widzieć siebie inaczej w strukturze świata i procesie zmian.

Dyskusja z udziałem Monnik / Centrala

19.00–19.30, Słodownia +1, Stary Browar

Czy ludzki dyskomfort może przekładać się na jakość życia nieludzkich mieszkańców miast? Ograniczanie zanieczyszczenia świetlnego, czyli zaplanowanie mroku, może na przykład ułatwić aktywności zwierzętom zmierzchowym i nocnym. Drobne niedogodności dla nas mogą wpłynąć na
osiedlanie się innych populacji w środowisku zurbanizowanym. Na jakie niedogodności jesteśmy skłonni się zgodzić?

CENTRALA (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis) – warszawskie studio architektoniczno-badawcze. Autorzy projektów rewitalizacyjnych, wystaw, przestrzeni publicznych i interwencji artystycznych w Polsce i za granicą. Ich sposobem pracy są w takiej samej mierze kreowane na bazie własnych badań narracje zmieniające wyobrażenia o przestrzeni, jak projekty budowlane i artystyczne. CENTRALA realizuje program reinterpretacji i interwencji dążących do odnowy języka architektury. Projekt “Amplifikacja natury” kuratorki Anny Ptak i CENTRALI prezentowany był w Pawilonie Polskim na 16. Międzynarodowej Wystawie Architektury — La Biennale di Venezia 2018.

Monnik Studio – https://www.monnik.org/about/?lang=en

Fot: Jeremy Stanley, Niebo poza miastem i w mieście, 2009. Źródło: [CC-BY-2.0] Wikimedia Commons

 

___________________________________________________________________________________________

ENGLISH VERSION

Poznań Design Talks. The air community – how to see oneself differently in the structure of the world and in the process of change.  Can human discomfort translate into the quality of life of non-human city dwellers? Reducing light pollution, i.e. planning for darkness, can, for example, facilitate the activity of nocturnal animals and those active at dusk. Minor inconveniences for us may affect the settlement of other populations in an urban environment. What inconveniences are we willing to agree to?


Poznań design talks

13 maja 19.00-19.30

Poznań Design Talks. Powietrzna wspólnota – jak widzieć siebie inaczej w strukturze świata i procesie zmian.