Tlen :: Oxygen.  Intermedia experiment

11 – 12 maja 2019 r.  dwudniowy projekt WARSZTATOWY zakończony PREZENTACJĄ

godz. 10.00-14.00

Pomysłodawca: Ela Wysakowska-Walters – artystka, absolwentka poznańskich Intermediów, asystent, Wydział Intermediów, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Współpraca: dr n. biol. Magdalena Kędzierska – starszy asystent, Oddział Chemioterapii Nowotworów, Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Uczestnicy projektu:

Studenci Wydziału Intermediów, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

  • Anna Jowita Ciołkiewicz
  • Klaudia Opoka

Studenci medycyny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  • Kinga Krawiec
  • Justyna Wolska
  • Alicja Wolska

Tlen (O) to bezbarwny gaz, bez smaku i zapachu. Jest składnikiem wody, znajduje się w skałach i tkankach roślinnych i zwierzęcych. Jest potrzebny wszystkim istotą żywym do życia. Tlen jednak może mieć dobrą i złą stronę. Temat tlenu jest punktem wyjściowym dla eksperymentalnego spotkania studentów sztuki i studentów medycyny.

Uważamy, że artysta i lekarz to pokrewne zawody. W obu profesjach ważne jest myślenie abstrakcyjne i twórcze. W obu zawodach oprócz wiedzy, ważna jest intuicja. Chcemy rozmawiać o tlenie. Dzieląc się naszą wiedzą rozszerzać wspólne poznanie. Będziemy komunikować się za pomocą rysunku i rysunek będzie naszym podstawowym medium. Interesują nas 4 kluczowe pytania: Co jest przeciwieństwem tlenu? Z czym tlen może współistnieć? Co może istnieć bez tlenu? Co jest jak tlen? Każdy z nas wnosi do dyskusji wiedzę ze swojej dyscypliny, jesteśmy ciekawi co się stanie w momencie zderzenia naszych dwóch światów.

Projekt realizowany w ramach Pracowni Rysunku na Wydziale Intermediów, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

 


ENG

 

Oxygen (O) is a colourless, tasteless and odourless gas. It is a component of water, it is found in rocks, plant and animal tissues. It is necessary for all living creatures to live. Oxygen, however, can have a good and bad side. The oxygen topic is the starting point for an experimental meeting of art students and medical students.

We believe that an artist and a doctor are related professions. In both professions, abstract and creative thinking is important. In both professions, besides knowledge, intuition is important. We want to talk about oxygen. By sharing our knowledge, we want to expand our understanding. We will communicate by drawing and drawing will be our basic medium. We are interested in four key questions: What is the opposite of oxygen? What can oxygen coexist with? What can exist without oxygen? What is like oxygen? Each of us brings knowledge of our discipline to the discussion, we are curious what will happen at the moment of collision between our two worlds.

The project is carried out as part of the Drawing Workshop at the Intermedia Faculty, Academy of Fine Arts in Krakow.


Warsztaty

11-12 maja 10-14

Dwudniowy projekt warsztatowy. Tlen :: Oxygen. Intermedia experiment. ASP Kraków