13 maja 2019

godz. 18.00–18.30

WYKŁAD. WYOBRAŹNIA PLANETARNA. Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis.

miejsce: Słodownia +1, Stary Browar

Opowieść o architekturze jako fragmencie procesów zachodzących w skali planety, o amplifikacji natury – wzmacnianiu wokół nas zjawisk atmosferycznych i astronomicznych, procesów regulujących biosferę Ziemi. Jak przestrzeń miejska może przenosić wyobraźnię użytkownika w bardziej odległe skale, nie tylko geograficzne, ale też czasowe i pomagać uzmysławiać współzależność przestrzeni planetarnej i ludzkiej.

CENTRALA (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis) – warszawskie studio architektoniczno-badawcze. Autorzy projektów rewitalizacyjnych, wystaw, przestrzeni publicznych i interwencji artystycznych w Polsce i za granicą. Ich sposobem pracy są w takiej samej mierze kreowane na bazie własnych badań narracje zmieniające wyobrażenia o przestrzeni, jak projekty budowlane i artystyczne. CENTRALA realizuje program reinterpretacji i interwencji dążących do odnowy języka architektury. Projekt “Amplifikacja natury” kuratorki Anny Ptak i CENTRALI prezentowany był w Pawilonie Polskim na 16. Międzynarodowej Wystawie Architektury — La Biennale di Venezia 2018.

Ilustracja: Centrala, Dom z podniebnym stawem, 2018. Budynek dla małej społeczności ludzi, roślin wodnych, owadów, ptaków, małych ssaków i ryb. Rys. Aleksandra Zawistowska

 

_____________________________________________________________________________________________________

LECTURE. PLANETARY IMAGINATION.
A story about architecture as a fragment of the processes taking place on the scale of the planet, about the amplification of nature – the strengthening of atmospheric and astronomical phenomena around us, and the processes regulating the biosphere of the Earth. How can urban space transfer the imagination of the user to more distant scales, not only geographical but also temporal, and how can it help to realize the interdependence of planetary and human space?


Wykłady

13 maja 18.00-18.30

WYKŁAD. Wyobraźnia planetarna. Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis